tillverkning.gif (3158 bytes) 


Gallery4.jpg (14608 bytes)

PLR MOTORSPORT tillverkar chassi, injektorer, kopplingssystem mm. Ett flertal av Top Fuel teamen i Europa använder sig av teamets produkter samt kunnande. Teamet själva använder en helt egentillverkad bil, med de här tillbehören. Inför säsongen 1999 har även Top Fuel teamet Pelle Lindelöw köpt en hel Top Fuel-uppsättning, inkl injektor samt kopplings- kanon. Det betyder att alla deltagande team i Top Fuel Tour kör med PLR-Injektorer.

backv.jpg (25548 bytes)

Den "hemmatillverkade" kopplingskanonen och manöversystemet, ger teamet fler möjligheter att mer exakt justera bilen till olika banors beskaffenheter. PLR-Injektorn konstruerad och uppfunnen av Morgan Svensson & Peter Lantz ger mängder av fördelar, jämfört med traditionella system och injektorer.

Injector.jpg (14240 bytes)

PLR-Injektorn sett från sidan med halvt scoop, visar hur man fördelar ner luften genom injektorn, för att ge kompressorn lika luftmängd över hela öppningen. Det finns ingen anledning att använda sig av en mindre öppning i kompressorn, då PLR-Injektorn ger samma luftmängd även i framkant, jämfört med andra injektorer. Scoopet som genom sin utformning och placering i mindre turbulent luft bidrar till ett kraftigt ökat kompressor- tryck. PLR-Injektorn flödar 1900 cfm (stillastående bil) jämfört med en vanlig injektor som flödar ca 1560 cfm. Mindre avstånd mellan spjäll och kompressor öppning bidrar även till snabbare trottelrespons.

injekt2.jpg (26645 bytes)

En annan fördel med PLR-Injektorn är att kan gå ner i kompressoröverdrivning, samt använda kompressorn i mer än 30 repor gemfört med 2-6 repor normalt. Det uppnås av att man har en överkapacitet av luftflödet till kompressorn. Många av dagens team använder sig av 40 psi kompressortryck från startlinjen för att kunna bibehålla det tryck hela vägen till mål, eftersom andra injektorer inte medför ökat luftflöde. Det höga trycket medför oftast droppade cylindrar samt skador på motorn, eftersom man kraftiga detonationer med ett högt cylindertryck med relativt obelastad motor. Det eventuellt högre effektuttag man får med högt kompressortryck innebär endast att effekten måste ta upp av kopplingen dom första 3 sek.

När Teamet körde Europas första 4-sek körning 4,98 472 km/m, var kompressor- trycket endast 15 psi då bilen lämnade startlinjen. PLR-Injektorn ökade trycket utmed banan till ca: 35 psi. Den ökande luftmängden innebär även att man i stort sätt inte behöver använda sig av någon "leanout" på slutet. Det lägre trycket från start innebär en mindre risk för detonationer och droppade cylindrar eftersom att man ökar trycket under ökad belastning av motorn utmed banan. Detta tillvägagångssätt medför att man sparar på delar, teamets motor har nu gått över 160 st repor och det sitter fortfarande kolvar monterade som varit med från början.

graph.jpg (55821 bytes)

Det här är en datautskrift från bilens datalogger, informationen kommer från en kvalkörning i England då bilen noterade 5,081 sek och 281 mph. Graferna visar några av fördelarna som PLR-Injektorn medför. Observera hur kompres- sortrycket (blå linje) ökar under körningen och stannar på 38 psi. Det ökade trycket beror INTE på ökad temperatur i insuget som synes, temperaturer går från 40°C till 49°C. Dom två svarta graferna visar motorvarv samt hastighet. (klicka på grafen för en större bild)

Injector_00_5.JPG (55397 bytes)Injector_00_2.JPG (48499 bytes)

Det nya scoopet har fått ett annorlunda utseende, och är helt och hållet konstruerat för att ge kompressorn luften där den vill ha det för att kunna arbeta med maximal effektivitet. Vi har tagit vara på alla erfarenheter från den första typen injektor och scoop som vi byggde 93/94, vid konstruktionen av den nya.


Injector_00_4.JPG (23713 bytes)Den injektorn som nu sitter på Anitas bil, och även kommer att sättas på vår egen bil under första tävlingen i år, har ett högre spjällhus samt är anpassad för kompressorer med stor öppningen, jämfört med dem som leverats till USA.
Injector_00_3.JPG (29135 bytes)Scoopet och injektorn är konstruerat på ett sådant sätt att det kommer att öka laddtrycket under repan än mer än den gamla typen, som generellt ökar trycket med ca: 15psi från start till mål, vilket är mer än dubbelt så mycket som andra injektorer på marknaden idag.

Headers_1.JPG (31744 bytes)Headers_2.JPG (30705 bytes)


PLR MOTORSPORT
Peter Lantz, Norra Sjöbogatan. 53 Borås
tel. 033-20 19 51, fax. 033-20 19 51
e-post. peter@plr.nu

COPYRIGHT(C)1999, 2000, 2001, 2002 PLR MOTORSPORTS. ALL RIGHTS RESERVED